Contributie

De contributie wordt één keer per kwartaal door middel van automatische incasso geïnd. De incassodata zijn 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. Vallen deze data in een weekend dan gaat de automatische incasso naar de vrijdag voorafgaand aan bovengenoemde data. Van leden die lid worden kort na de incassodatum zal aan het eind van een kalenderkwartaal een extra incasso plaatsvinden.