Opzegging

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de Stichting Scouting Hasseler Es, bij voorkeur via e-mail ledenadministratie@scoutinghasselo.nl of aan de heer D. Hiemstra, ledenadministratie Vereniging Scouting Hasselo, p/a Wilhelminastraat 44-22, 7511DP Enschede.


Opzeggen dient per de eerste dag van de kalendermaand te geschieden, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Tussentijds opzeggen zal worden aangemerkt als een opzegging per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met inachtneming van één maand opzegtermijn.