Sociale veiligheid

Binnen Scouting Hasselo organiseren we, samen met onze vrijwilligers, met veel plezier en uitdaging het scoutingspel voor onze leden. We vinden het binnen Scouting Hasselo belangrijk dat leden zich veilig voelen bij ons. Het is essentieel om binnen een sociaal veilige omgeving, leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten te kunnen doen. Hierom heeft de vereniging nagedacht over sociale veiligheid, waarbij ze de handvaten van Scouting Nederland gebruikt.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Hasselo betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, verduistering, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland.

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Hasselo getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. Deze proefperiode is ook opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Hasselo.

In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Namens het groepsbestuur zorgt onze praktijkbegeleider voor de ondersteuning op trainingsniveau. De praktijkbegeleider houdt zich bezig met de kwaliteit en de ontwikkeling van de teams, waarbij de praktijkbegeleider de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers bewaakt. Daarnaast bewaakt de praktijkbegeleider de kwaliteit van het spelaanbod en stemt zij het nodige af met de groepsbegeleider.

Namens het groepsbestuur zorgt onze groepsbegeleider voor de begeleiding en ondersteuning op teamniveau. Zij gaat over de bezetting van het leidingteam, informeert hoe het met de individuele vrijwilligers gaat, zorgt voor werving en begeleiding van vrijwilligers, bemiddeld in meningsverschillen en tracht de sfeer tussen vrijwilligers te bevorderen. De uitvoering van haar taken doet ze in samenwerking met de praktijkbegeleider.

Vertrouwenspersoon

Als Scouting Hasselo willen wij er graag voor iedereen zijn: leden, vrijwilligers en de ouders- en verzorgers. Ondanks onze genomen voorzorgsmaatregelen kan het helaas voorkomen dat er zich binnen onze vereniging situaties voordoen waar u zich niet fijn bij voelt. Situaties die u niet graag met iedereen bespreekt. Om deze situaties bespreekbaar te kunnen maken heeft Scouting Hasselo een vertrouwenspersoon aangesteld.

Voor het vertrouwelijk bespreken van deze zaken kunt u contact opnemen met Bianca van Beers

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl

Contact groepsbestuur

In alle situaties waar u dat prettig vindt kunt u te allen tijde contact opnemen met een bestuurslid of het gehele groepsbestuur via de volgende e-mailadressen.

Gehele groepsbestuurgroepsbestuur@scoutinghasselo.nl
Niek Evers – Voorzitterniek@scoutinghasselo.nl
Nienke Groot-Zevert – Secretaris, Praktijkbegeleidersecretaris@scoutinghasselo.nl
Pascal van Wezel – Penningmeesterpenningmeester@scoutinghasselo.nl
Megan Vennegoor – Groepsbegeleidermegan@scoutinghasselo.nl
Dennis Hiemstra – Ledenadministratiedennishiemstra@scoutinghasselo.nl
Adriana Kelder – Algemeen bestuurslidadriana@scoutinghasselo.nl